เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

0863808992

Line ID

@inter-tech

คณะผู้บริหาร / อาจารย์ผู้สอน

BANGLAMUNG INTER-TECH COLLEGE

Team Image

นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์

ผู้รับใบอนุญาติ และ ผู้อำนวยการ

Team Image

อ.ประทุมทิพย์ แก้วทองคำ

รองผู้อำนวยการ

Team Image

ภญ.พอพรรณ วงษ์พิพันธ์

ผู้จัดการวิทยาลัยฯ

Team Image

อ.กัญชร

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

Team Image

อ.อิสรพงษ์ หงษ์ทอง

รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Team Image

อ.กฤศ วรรณภักดี

รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Team Image

อ.พายุ ใจกล้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นศ.

Team Image

อ.มานพ ฉ่ำเฉียวกุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ธนภูมิ ธนวัฒน์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.จิรายุ นาหว่าน

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.วิชาญ สิงหาอาจ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.เวชยันต์ พันพา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.เชาวลิต เรืองธง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.สุวรรณ์ ดุจดา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.พรทิพย์ นิ่มพาณิชย์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.นรินทร์ ชัยพิพัฒน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.อนันต์ เขียวสด

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.อนุพงษ์ แสงวิทย์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.กิจธนาพัฒน์ พัฒนสุวรรณ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.พิมพกานต์ ทองกันยา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.สุธีรา โรจนสวัสดิ์วงศ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย