เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

0863808992

Line ID

@inter-tech

หลักสูตรสาขาการเรียน

ระดับ ปวช. และ ปวส.

Maop Inter-tech

Maop Inter-tech

สาขาไฟฟ้า

อ.ธนภูมิ ธนวัฒน์ประเสริฐ

แผนกสาขาไฟฟ้า เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมและมีความจำเป็นในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือการใช้งานส่วนตัวของแต่ละบ้าน ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ทำเป็นอาชีพธุรกิจรับซ่อมของตัวเองได้ และต่อยอดการศึกษาที่สูงขึ้นได้อีกหลายแขนง

Maop Inter-tech

สาขาคอมพิวเตอร์

อ.จักรกฤษณ์ องค์อาษา

แผนกคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ทำให้นักศึกษา มีความสามารถดั้งแต่การซ่อมบำรุง การติดตั้ง ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่สามารถต่อยอดการศึกษา นำไปประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ได้มากมาย หรือจะออกมาทำธุรกิจซ่อมบำรุง หรือ งานออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระ

Maop Inter-tech

ผู้ดูแลโครงการ

อ.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร

อาจารย์ผู้ดูแลโครงงานนักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่รังสรรค์ผลงานต่างๆ ของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถต่อยอดผลงานให้กับนักศึกษาได้อย่างมากมาย ทั้งงานประดิษฐ์ และงานต่อยอด ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพ

Maop Inter-tech

สาขาการไฟฟ้า

อ.วิชาญ สิงหาอาจ

แผนกสาขาไฟฟ้า เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมและมีความจำเป็นในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือการใช้งานส่วนตัวของแต่ละบ้าน ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ทำเป็นอาชีพธุรกิจรับซ่อมของตัวเองได้ และต่อยอดการศึกษาที่สูงขึ้นได้อีกหลายแขนง