เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

0962245897

Line ID

@inter-tech

Maop Inter-tech

Maop Inter-tech

webpage

อ.จุตติ ประนมศรี

อ.จุตติ ประนมศรี ครูชำนาญการพิเศษ ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค
WEB PAGE GOOGLE SITE
แฟ้มสะสมงาน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Maop Inter-tech

webpage

อ.จักรกฤษณ์ องค์อาษา

อ.ศิริวรรณ พันธุมิตร อาจารย์ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค
WEB PAGE GOOGLE SITE

Maop Inter-tech

webpage

อ.ศิริวรรณ พันธุมิตร

อ.ศิริวรรณ พันธุมิตร อาจารย์ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค
WEB PAGE GOOGLE SITE

Maop Inter-tech

webpage

อ.อ้อมจันทร์ นอสูงเนิน

อ.ศิริวรรณ พันธุมิตร อาจารย์ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค
WEB PAGE GOOGLE SITE